Barnas hage

Barnas hage er et stedsutviklings- og folkehelseprosjekt i samarbeid med Madla frivilligsentral og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS.

Aldersgruppe: For alle

Barnas hage

På Ullandhaug ved den økologiske gården og Ullandhaugskogen skal det opprettes en “Barnas hage”. Området er eid av den Botaniske hage v/Stavanger kommune og i den forbindelse har Instituttet for barnehagelærerutdanning inngått en leieavtale av det aktuelle området. 

Målet med å skape en “Barnas hage” er å skape en offentlig hage for barn i nærmiljøet. Hagen vil være et område med uteaktiviteter for barn samt skal fremme de økologiske prosessene i naturen. Det vil bli lagt opp til dyrkingsaktiviteter der barn selv får være aktive inn i arbeidet. Vi vil i stor grad legge vekt på samskaping med barna selv der barna er premissleverandørene i arbeidet.


Vil du bli frivillig?

Som frivillig kan du være med på å plante og delta i organiseringen av Barnas hage. Vi trenger også hjelp med såing/kultivering hjemme før det plantes ut i Barnas hage. Har du grønne fingre og vil hjelpe til? Ta kontakt! 


Sosiale medier:

Nettside
Instagram

2021 © Hillevåg frivilligsentral