Engelsk leksehjelp

Er du god i engelsk? Da vil vi ha kontakt med deg!

Vi er på utkikk etter en frivillig som vil hjelpe ei jente med engelsklekser på VGS nivå. Det er snakk om én dag i uka - enten mandag, torsdag eller fredag. 

Dersom dette er noe du kunne tenke deg, ønsker vi å komme i kontakt! 

2021 © Hillevåg frivilligsentral