Har du helsefaglig kompetanse?

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Stavanger kommune ønsker en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell tar vi direkte kontakt med deg.

Aldersgruppe: For alle

Foreløping er det bare mulig for frivillige som er utdannet innenfor helse, med minimum fagbrev, å melde seg til helserelaterte oppgaver. Behovene for frivillige kan endre seg fortløpende.

Les mer og registrer deg på kommunens nettside. https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/registrer-din-helsekompetanse/ 

2020 © Hillevåg frivilligsentral