Onsdagsdrøsen (Avlyst)

Gratis mat og aktivitet på Bekkefaret bydelshus

Aldersgruppe: 60 til 100 år

Onsdagsdrøsen er et gratis dagtilbud for deg over 60 som ønsker å treffe andre i en uformell setting. 

Det blir servert et lett måltid som blir etterfulgt av en aktivitet - det være seg musikkquiz, bingo eller IT-kurs.
Dette er et lavterskel tilbud hvor du kan komme som du er!

Tilbudet foregår på onsdager mellom klokken 11 og 13. 


Velkommen!

2021 © Hillevåg frivilligsentral