Trening med mening

Har du lyst til å delta på gratis treninger i ditt nærmiljø? Snart vil det poppe opp treninger rundt om i Stavanger!

Aldersgruppe: For alle

Har du lyst til å delta på gratis treninger i ditt nærmiljø?

Frisklivssentralen og frivilligsentralene i Stavanger har sammen utviklet konseptet «Trening med mening».
Her ønsker vi å tilby gratis treninger i nærheten av der folk bor. 

Vil du bli frivillig?

Vi står for opplæring, utstyr, støtte, veiledning og den praktiske hjelpen du trenger hvis du kunne tenke deg å bli frivillig instruktør.
Gjennom opplæringen vil du få nødvendig kunnskap om hvordan du gjennomfører gruppetreninger. Det er ikke krav om noen spesielle forkunnskaper.
Som frivillig instruktør vil du få stor frihet til å lage et eget treningsopplegg slik at det passer deg og dine interesser.


Ønsker du å melde deg på eller vite mer om dette kan du ta kontakt:
Eileen Myrbakk Olsen, daglig leder Hillevåg frivilligsentral
E-post: eileen.myrbakk.olsen@stavanger.kommune.no
Telefon: 51507374/97152969

2021 © Hillevåg frivilligsentral